Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Onder de AVG gelden de volgende rechten:

Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op vergetelheid
Recht op dataportabiliteit
Recht op beperking van de verwerking
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Recht van bezwaar

Geef een reactie

Sluit Menu